Dzień 2

DAY 2

The second day of the New Year. It’s high time to take the job. End of resting and concerns of the previous year end. It is kind of just another date, another day at the time but somehow it’s easier for us to make decisions, challenges, and other statements that will be designed to make us better in life and with themselves. I have a strange feeling that this year brings with it changes. It would be great if these changes were positive, but whatever they were always changes bring new opportunities. At the beginning of New Year’s resolutions. It’s important to have: First Real or feasible. Second Measurable, or that their effect was possible to verify and compare the assumptions. 3rd Own, that is, those that specify themselves and we will not be copied from someone else 4th Conscious, which is not accidental and determine us to pursue. Sounds simple, but why most New Year’s resolutions do not survive more than a few days or weeks?

Day 2

DZIEŃ 2

Drugi dzień Nowego Roku. Czas najwyższy zająć się pracą. Koniec odpoczywania i koniec trosk roku poprzedniego. To niby tylko inna data, kolejny dzień w ciągu czasu ale jakoś łatwiej jest nam podejmować decyzje, wyzwania i inne deklaracje mające sprawić że będzie nam lepiej w życiu i z samymi sobą. Ja mam dziwne wrażenie, że ten rok niesie za sobą zmiany. Było by super gdyby te zmiany były pozytywne, ale jakiekolwiek by nie były zawsze zmiany niosą nowe możliwości. Na początku postanowienia noworoczne. Ważne by były : 1. Realne, czyli możliwe do zrealizowania. 2. Mierzalne, czyli by ich efekt był możliwy do zweryfikowania i porównania z założeniami. 3. Własne, czyli takie które sami sobie określimy a nie zostaną przez nas skopiowane od kogoś innego 4. Świadome, czyli nie przypadkowe i determinujące nas do realizacji. Niby proste, ale dlaczego większość postanowień noworocznych nie przetrwa dłużej niż kilka dni czy tygodni?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekt 365 i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.